Mūsu mērķi

- palīdzēt piesaistīt investīcijas Latvijas Republikas ekonomikā
- palīdzēt attīstīt tūrismu Latvijas Republikā
- palīdzēt attīstīt Latvijas Republikas pilsoņu izglītības un kultūras tradīcijas
- palīdzēt izveidot Latvijas Republikas pozitīvo tēlu krievu medijos