Mācību stipendija
jebkurā Eiropas Savienības universitāte

   Latvijas Republikas rezidentiem (jauniešiem no 18 līdz 27 gadiem), kuri vēlas iegūt augstāko izglītību - sertifikāts uz visa mācību perioda apmaksu (50% apmērā)