Līdzekļu piesaiste
Rehabilitācija centra radīšanai un veiksmīgam darbam Latvijā
ATO dalībniekiem (Ukraina)

Godājamie uzņēmēji un cienījamās uzņēmējas!

   Mēs steidzam dalīties ar priecīgu jaunumu: 2018.gada 30.maijā Latvijas Republikas teritorijā tika atvērts Ukrainas ATU veterānu sociāli-psiholoģiskās rehabilitācijas centrs "FĒNIKSS". Saprotot visu projekta mērogu, visu uzdevuma sarežģītību un atbildību par sekmīgu projekta realizāciju tam atbilstošā līmenī, mums būs vajadzīgi visu ieinteresēto personu un organizāciju kopīgi centieni. Vēl vairāk – šie centieni nedrīkst būt vienreizējs pasākums – projekts ir paredzēts gadu desmitiem.

   Mūsu sabiedriskā organizācija ne pirmo gadu darbojas Latvijas labā. Mēs esam pārliecināti, ka Latvijas Republika ir pilnīgi piemērota, lai šeit radītu rahabilitācijas centru ATO veterāniem, vispusīgi sadarbojoties ieinteresētām personām un organizācijām. Kā mēs visi zinām, Latvijas Republika jau 30 gadus veiksmīgi pārvar padomju okupācijas sekas un no pirmajām „Pašcieņas revolūcijas” dienām sniedz visu iespējamo atbalstu Ukrainas tautai tās grūtajā ceļā uz Eiropas sapni.

   Latvija ir tradicionāli slavena ar savu ekoloģiju, kvalitatīviem pārtikas produktiem, nevainojamu medicīnu un patīkamu piejūras klimatu. Mēs esam pārliecināti, ka ATO dalībnieku uzturēšanās rehabilitācijas centrā, kas organizēts tieši šeit, ļaus cilvēkiem ne tikai atjaunot un nostiprināt savu fizisko veselību, bet arī personīgi redzēt tos pārveidojumu rezultātus, ko Latvija īstenojusi pēdējos 30 gados. Varbūt iegūtās zināšanas un pieredze noderēs rehabilitācijas centra viesiem sekmīgai dzīvei Ukrainā.

   Paraugs un piemērs visiem tiem, kam nav vienaldzīgs Ukrainas patriotu liktenis, kuri sargā savu valsti no krievu okupantiem, var būt Latvijas pilsoņa un uzņēmēja, patriota un humānista lēmums atdot mūsu sabiedriskās organizācijas rīcībā nekustamo īpašumu mērķtiecīgai izmantošanai, kas atbilst mūsu priekšstatiem par Rehabilitācijas centru Ukrainas ATO veterāniem.

   Šis objekts (trīsstāvu viesu nams un piegulošā teritorija 10 hektāru platībā) atrodas Vidzemes reģionā, netālu no jūras: pastāvīgai dzīvošanai ir telpas (viesnīcas numuri), nepieciešamā infrastruktūra, rotaļu laukums, dīķi un parks pastaigām. Par to informējām sabiedrību un plašsaziņas līdzekļus preses konferencē 2017. gada 20.oktobrī.

   Tomēr ēkai nepieciešams sīks remonts, papildinājums trenažieru zāles inventāram, tehnika datorklasei, sadzīves tehnika un piegulošās teritorijas labiekārtošana. Esam atvērti jebkurai palīdzībai – gan finansiālai, gan vajadzīgo iekārtu un materiālu ziedojumiem, gan brīvprātīgo darbam un informācijas sniegšanai. Mēs esam atvērti arī partnerības sadarbībai!

   Līdztekus organizatoriski-tehniskajiem pasākumiem rehabilitācijas centra izveidei, mūsu sabiedriskā organizācija uzņemsies visu darbu šī projekta tēla veidošanā un popularizēšanā (atklāšana, komunikācija ar plašsaziņas līdzekļiem, sabiedriski nozīmīgu pasākumu veikšana...) – citiem vārdiem: radīs un uzturēs projekta pozitīvo tēlu Latvijas pilsoņiem un viesiem, Ukrainas, visas civilizētās Eiropas un pasaules kopienai. Tas ir svarīgi un tas ir jādara, ņemot vērā, ka prokremliskā propoganda, kurai, diemžēl, ir atradusies vieta arī Latvijas Republikā, kur tā pat cenšas ietekmēt sabiedrības viedokli un mēģinās nomelnot mūsu brīnišķīgo iniciatīvu. Tas ir jāsaprot, tam jābūt gataviem un tam jādod izšķirošs pretspars!

   Mēs lūdzam organizācijas un privātpersonas sniegt mūsu projektam iespējamo finansiālo vai citu palīdzību sagatavošanas posmā, kā arī projekta veiksmīgas darbības etapā. Mēs pieņemam brīvprātīgus ziedojumus mūsu sabiedriskās organizācijas kontā vai arī aicinām potenciālos investorus mūsu partneru programmā.

   Mēs esam gatavi pieņemt draudzīgu palīdzību 500000 eiro apmērā brīvprātīgu ziedojumu veidā, vai arī kā draudzīgu aizdevumu uz 2 līdz 5 gadiem, lai no 2022. gada vidus sasniegtu centra pašpietiekamību un turpinātu tā attīstību nākotnē, sniedzot labumu sabiedrībai.

   Papildus pilnīgai un savlaicīgai naudas atmaksai nozīmētajos termiņos, mēs varam piedāvāt mūsu potenciālajiem partneriem no 10% līdz 25% (tiek apspriests papildus). Kā mēs zināms, Latvijas Republikas teritorijā šādu projektu nav, tāpēc ar profesionālu pieeju un organizatoru augsto godprātību ir iespējams ne tikai veikt sociāli nozīmīgu projektu: Ukrainas ATO veterānu sociālās un psiholoģiskās rehabilitācijas centram „ФĒNIKSS” darbojoties, radīsim unikālu vidi etniskās virtuves restorānā un mini-viesnīcā.

   Mēs esam pārliecināti, ka Jūsu līmeņa uzņēmējs viegli ieraudzīs visu iespēju spektru un visu partnerības potenciālu šajā starptautiskajā, humānajā un patriotiskajā projektā, kas paredzēts vismaz 12-15 gadu garumā. Lūdzu, pieņemiet pareizo lēmumu!

Realizēsim kopā šo sarežģīto, bet mums visiem ļoti svarīgo,
sabiedriski nozīmīgo projektu!

Gaidām jūs, dārgie draugi!