Sadarbības programma
nodokļu sloga samazināšanai Latvijas vidējam biznesam

Godājamie uzņēmēji un cienījamās uzņēmējas!

   Latvijas atjaunošanas fonds apliecina savu cieņu Jums un Jūsu biznesam un piedāvā piedalīties mūsu programmā, kas domāta nodokļu sloga samazināšanai vidējā biznesa uzņēmumiem Latvijas Republikā.

   Šī programma ir virzīta uz esoša biznesa attīstību un pilnveidošanu, kas jau tagad veiksmīgi darbojas un godīgi maksā nodokļus. Saskaņā ar Latvijas Republikas 2004.gada "Sabiedriskā labuma organizāciju likumu", mēs piedāvājam visiem uzņēmumiem un organizācijām:

- 85% atlaidi no uzņēmumu ienākuma nodokļa;
- 25% atlaidi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa;
- pilnīgu atbrīvošanu no nekustamā īpašuma nodokļa un celtniecības objektu nodokļu nomaksas;
- Jūsu kompānijas un Jūsu produkcijas bezmaksas reklāmu fonda kampaņās un prezentācijas materiālos.

   Šie atvieglojumi ir PILNĪBĀ legāli (atšķirībā no ofšora shēmām, kas domātas izvairīšanai no nodokļu maksāšanas), tie ir patriotiski un tos atbalsts Valsts Ieņēmumu dienests (VID), kas jau no 2009.gada reģistrē sabiedriskā labuma organizācijas.

   Vēl jo vairāk, speciāli tiem uzņēmumiem, kas sadarbojas ar Latvijas Atjaunošanas fondu, preču un pakalpojumu virzīšanai tirgū mēs piedāvājam noradīt uz preču marķējumiem un uzņēmumu vietnēs Latvijas Atjaunošanas fonda zīmolu un sekojošu tekstu: "Iesaka Latvijas Atjaunošanas fonds". Mīlestība pret savu valsti, lepnums par tēvzemes precēm, vēlme palīdzēt ar savu naudu vietējam ražotājam - spēcīgākās jūtas, ko ir vērts veicināt, un tādejādi gūt būtiskas konkurences priekšrocības.

   Uzņēmumiem, kas veiksmīgi sadarbojas ar Latvijas Atjaunošanas fondu vairākus gadus, mēs varam piedāvāt dalību Fondā, izvietojot atbilstošu informāciju produkcijas marķējumos un uzņēmuma vietnē. Tai pat laikā Latvijas Atjaunošanas fonda vietnē, cilnī "Viņi atjauno valsti", tiks izvietota izziņas informācija par uzņēmumu - Fonda dalībnieku, kas, nepārprotami, uzlabos kompānijas atpazīstamību tirgū un veicinās pārdošanas apjomu palielināšanos.